Alcadon er en leverandør av nettverksinfrastruktur

Vår misjon er både krevende og inspirerende i hverdagen – «Enabling digitalization for a better world». Enkelt oversatt til norsk – «Gjennom digitalisering skaper vi en bedre verden». 

Vi tror på at vi gjennom digitalisering så kobler vi mennesker og ideer sammen, og løser problemer på tvers. På veien dit skal vi holde verdiene våre tett til brystet: Kompetanse – i alt vi foretar oss, løsningsorientert – uansett utfordring og pålitelig – hver eneste dag.

Alcadon har siden starten i 1988 etablert seg som en ledende leverandør av data- og telekommunikasjon i Norden. I den senere tiden har Alcadon vokst ytterligere, gjennom oppkjøp i Danmark, Tyskland og Belgia. Dette innebærer også en bredere portefølje av produkter og en bredere og dypere kompetanse innad i Alcadon Group AB. I dag er Alcadon representert i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og Belgia. I Norge har vi kontorer i Sandefjord, Oslo, Bergen, Mosjøen og Hamar. Vi har lager både i Sandefjord og Oslo.

Alcadon tilbyr et bredt spekter av produkter av høy kvalitet og komponenter fra ledende merker i industrien og eget merke ECS, European Cabling Systems. 

Styrken i Alcadons forretningskonsept ligger i omfattende kompetanse og erfaring fra nettverksløsninger og teknisk utvikling i feltet, kombinert med et stort fokus på kvalitet og service. Dette gjør det mulig for Alcadon å tilby velfungerende overordnede nettverksinfrastrukturløsninger til en bred kundebase av nettverksinstallatører, byggefirmaer, systemintegratorer og nettverkseiere. 

Alcadon Group AB har ca 90 ansatte og hovedkontor i Stockholm. Alcadon er etablert med kontorer og sentrale varehus i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland og Belgia. Alcadon AS er en del av Alcadon Group AB som er notert på Nasdaq First North.

Alcadon AS i Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Vi jobber kontinuerlig med å  forbedre oss. Hvert 3.år må vi resertifisere oss. Vi jobber tett opp våre leverandører for å levere produkter som bidrar til å bevare miljøet. På konsern-nivå er det fokus på å være en bærekraftig virksomhet i de markeder vi jobber i.  Dette innebefatter både et økonomisk, miljømessig og sosialt perspektiv. Alle virksomheter i Alcadon Group AB skal være en ansvarsbevisst aktør og drive et bærekraftig selskap basert på forretningsetikk, antikorrupsjon, menneskers rettigheter, arbeidsvilkår, likhet og mangfold, samt forvaltning av ressurser.
 

Alcadon AS avd Sandefjord og Alcadon AS avd Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift.

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

 

Se våre miljøresultater fra Sandefjord og mål her:

 

Se våre miljøresultater fra Oslo og mål her: