ECS – strukturert kabelsystem for passiv infrastruktur

ECS – European Cabling Systems – er et strukturert kabelsystem for passiv infrastruktur. Gjennom ECS kan Alcadon levere komplette løsninger innen datanettverk og spredenett. ECS er designet for å overgå dagens standarder. Med ECS strukturert kabelsystem ønsker vi å  møte morgendagens økende behov for båndbredde og overføringshastigheter.

ECS installasjoner

ECS har blitt installert i mer enn ti år på det skandinaviske markedet. Med ECS finner man over 2 000 000 installerte koblinger. Installasjonene har ført til mange godt gjennomførte prosjekter og fornøyde kunder/brukere.  

ECS distribusjon

Alcadon AS har enerett på distribusjon av ECS i Norge. ECS produktene vil man også finne igjen i Sverige, Danmark og Tyskland, gjennom Alcadons drift i disse landene. Da ECS er et av våre satsingsfelt, vil vi alltid kunne stå for rask distribusjon

Kompetanse og tjenester rundt ECS

Da vi selv setter kravene til hvordan ECS-produktene skal produseres og hvilke krav det skal settes til disse, innehar Alcadon-gruppen en stor kompetanse rundt produktene. Gjennom Alcadons kompetanse, tilbyr vi også konsulenttjenester innen kommunikasjonsområdet. ECS katalog 2020 

ECS produktene

Produktene innen ECS er designet for å tilby kunden og installatøren så mye valgfrihet som mulig. ECS produktene finnes innen kobbersystemer, fibersystemer, uttaksbokser, stativ og tilbehør. 

Kobberkabler og kontakter kan leveres skjermet eller uskjermet. Utgavene er fra kat 6 til kat 6A. Begge er tilgjengelige i en miljøvennlig, helt halogenfri versjon. 

Fiberløsninger er tilgjengelige med både single mode og multimode alternativer. ECS produktene innen fiber inkluderer også fiberkabel, termineringsbokser og materiell for sveising av fiber.  

ECS produktsortimentet inneholder også uttakssystemer og uttaksbokser. Uttakssystemene er smidige og kostnadseffektive. De er laget i halogenfri ABS-plast og laget for datanettverk og fiber. 

Innen ECS kan vi også levere delbare stativer med tilbehør. Produktløsningene er innen både gulv- og veggstativ. 
 

ECS garantier

Alcadon gir femten års produktgaranti til lisensierte ECS installatører på alle ECS-materialer. Lisensierte ECS installatører refunderes for både arbeidskostnader og materialer i tilfelle eventuelle produksjons- eller materialfeil som oppdages under levering, installasjon eller bruk. Leverandører med ECS-lisens mottar også femten års ytelsesgaranti på basekoblinger. 


Informasjonsskriv ECS
Les mer om våre garantier

ECS opplæring

Som en del av vår servicevirksomhet tilbyr vi spesialisert opplæring. ECS opplæringen er rettet mot installatører, konsulenter, eiendomseiere og teknikere. Innholdet i ECS opplæringen supplerer eksiterende kunnskap med oppdatert informasjon om installasjonsteknologi, standarder, måleteknologi og produkter på markedet. Kursene består av både teoretiske og praktiske øvelser. Etter fullført utdanning, er ECS sertifiseringen oppnådd. Diplom for gjennomført ECS opplæring vil bli utstedt.

Les mer om vår Lisensieringskurs for ECS 

Registrering av installasjoner

Registrer installasjonen din her

Registrera din ECS installation