Fiberoptisk mikrokabler

Alcadon kan levere et bredt sortiment innen fiberoptiske mikrokabler i fra OFS Optics. De fiberoptiske mikrokablene kommer med ulike egenskaper knyttet opp mot ulike typer installasjoner og rørstørrelser. Mikrokablene er en optimal fibertype for innblåsing i mikrorør, da ytterkappene er robuste og har lav friksjon. Dette sørger for enklere blåsing av fiberkabel i rør. 


Alcadon leverer mikrokabel med ditt behov for antall fiber i kabelen!

Zero Water Peak

Alle de fiberoptiske mikrokablene i fra OFS Optics har fiber med Zero Water Peak-teknologien (ZWP). Med Zero Water Peak-fiber muliggjør dette at hele bølgelengde-området kan benyttes (full spektrum bølgelengde 1260-1625nm). Det betyr også at mer trafikk kan overføres. Dette gjør den fiberoptiske kabelen i fra OFS ypperlig til bruk ved multipleksing. I tradisjonelle mikrokabler (med Low Water Peak-fiber), vil området til E-båndet skap problemer, og mindre trafikk kan overføres. Med Zero Water Peak-fiber i kabelen, vil man kunne eskalere trafikkmengden inn i fremtiden, og ha et fremtidsrettet nett. Sammenlignet med en G652D kabel med Low Water Peak-fiber, kan samme kabel med Zero Water Peak-fiber levere opptil 50% mer anvendelig båndbredde.

Konstruksjon av mikrokabler

OFS sine mikrokabler kommer i ulike typer konstruksjoner, avhengig av type bruk som er aktuell. Felles for alle mikrokabel-typene er en ytterkappe med lav friksjon. All fiber til mikrokablene er produsert iht standarden ITU-T G.657 Class A1. Noe som løser utfordringene mht demping ved bøying av kabel, sammenlignet med standarden ITU-T G.657D. G657.A1 er kompatibelt med G652D. I produksjon og konstruksjon av kjernen til fiberen, brukes syntetisk silisiumdioksyd med høy renhet.  Syntetisk silisiumdioksyd med høy renhet forhindrer evt sprekkdannelse i kjerne (core) og kappe (cladding) – med dette menes fiberen. Sprekkdannelse i kjernen (core) og kappe (cladding) kan skje ved bruk av kvarts (usyntetisk). All fiber i fra OFS har lik Mode Field Diameter (MFD) på 9,2 µm, slik at demping ved skjøt er minimalisert, selv om man bruker ulike typer kabler i fra OFS. 

Trommelstørrelse på mikrofiber

De aller fleste tromlene med mikrokabel er på 2000m. På utvalgte typer vil vi også ha 4000m på trommelen på lager. I de aller fleste tilfeller kan også 4000m med mikrokabel på trommelen bestilles i fra produsent. Med liten diameter på mikrokabelen minsker også størrelsen på trommelen, noe som forenkler logistikken på arbeidsplassen. 

Alcadon leverer også til ønsket lengde om prosjektet ikke krever en hel trommelstørrelse – tilpasset lengde. Kapptillegg og ekstra trommel tilkommer da som ekstra kostnad.