Hva betyr Zero Water peak?

Det er mange begreper som benyttes i dagligtale, og ikke minst forkortelser. Men hva betyr egentlig Zero Water Peak, ofte forkortet til ZWP? Og, ikke minst, hva kan fiber med Zero Water Peak gjøre med nettet og resultatet?

Datatrafikk

Singelmodus optisk fiber med høy båndbredde og lavt signal tap, er det medium som er foretrukket til å frakte store mengder data. Slik utviklingen er, vil pågangen til å transportere større mengder data øke. YouTube er den nest største søkemotoren i verden, og står for den største mengden av datatrafikk. Strømming av video vil akselerere fremover. Dette setter igjen trykk på infrastrukturen og kapasitet.  Sett i lys av dette vil det være av stor interesse å utnytte hele båndbredden-området (1260-1612nm) i en fiber. Ved utnyttelse av hele båndbreddeområdet vil man kunne øke kapasiteten av datatrafikk i fremtiden. Kort og greit. Man møter dagens og morgendagens behov for økt båndbredde og hastighet.

Zero Water Peak (ZWP) og Low Water Peak (LWP)

Med Zero Water Peak (ZWP), kan hver fiber sende større mengder informasjon enn tradisjonell G.652.A eller G.652.B, samt G.652.D. Informasjonen kan sendes over lengre lengder, noe som igjen reduserer behovet for regenerering av signalet (mindre strømforbruk/installasjon av materiell for regenerering av signalet). I det lange løp reduseres også driftskostnadene. ZWP viser til lavere demping enn hva som står i standardene på flere av bølgelengdene. Lavere demping betyr at signalene kan transporteres lengre.

Den største forskjellen mellom Zero Water Peak (ZWP) og kabler med standardene G.652.A, G.652.B, eller G.652.D ligger i «Water Peak». I produksjonen av fiber med ZWP fjernes OH ionene (fuktighet). Dette gjøres ikke på samme måte i produksjonen av fiber i standarden G.652.D (ofte Low Water Peak). Uten å fjerne fuktigheten, vil man ikke kunne bruke den fulle båndbredden til transport av informasjon. Dette kommer godt til syne i 1360-1460nm båndet (også kalt E-båndet). Dette tapet man ser, vil i eldre kabler (G.652.A eller G.652.B) og G.652.D (LWP) i noen tilfeller forverre seg etter at fiberkabelen er installert. 
 

Hva forårsaker problemet?

Overføring av lys blir hemmet rundt 1385nm (ved 950, 1244 og 1388nm) fordi urenheter fra OH hydroksyl (hydroksidioner, disse ionene oppstår fordi vannmolekyler enten kommer inn i glasset gjennom en kjemisk reaksjon under produksjonsprosessen eller som miljøfuktighet.), noe som forårsaker at lyssignalet absorberes og ikke forplanter seg videre i den optiske fiberen. Med Zero Water Peak i fiberen, vil man i området 1360-1460nm (såkalt E-båndet) kunne åpne for trafikk da dette problemet som er beskrevet ikke oppstår. Videre kan man observere at signaltap over det fulle spektrumet er redusert med Zero Water Peak-teknologien.

Hvilke muligheter får man med bruk av fiber med Zero Water Peak (ZWP)?

Det åpenbare er at man får en mulighet for økt mengde av trafikk ved å utnytte hele båndbredden med Zero Water Peak i fiberen. Dette åpner for nye muligheter i den andre enden. Ved åpning av mer båndbredde kommer CWDM (Course Wavelength Division Multiplexing) mer til sin rett. Nå som utstyr knyttet til CWDM er rimeligere, vil man kunne redusere kostnadene med 35% eller mer sammenlignet med tradisjonelle DWDM-systemer. Med bruk av de tradisjonelle DWDM-systemene vil man kunne muliggjøre lengre rekkevidde, flere kanaler og mer båndbredde. Ved bruk av ZWP-fiber i nettet er man mer rettet mot det økte behovet for mer datatrafikk i fremtiden. Ved bruk av Zero Water Peak, muliggjør man bruk av flere kanaler for et CWDM-nettverk. 

En produksjonsprosess med syntetisk silicia glass med høy renhet, og som minimaliserer alkali-urenheter, som igjen beskytter fiberen mot aldring gjennom hydrogen.

Hva skal du se etter når du velger en Zero Water Peak fiberkabel?

Dette er hva du skal se etter når du skal velge en fiberkabel med Zero Water Peak:

-    Fiberen som produseres skal følge en prosess som sikrer at full-spektrum demping vil forbli stabil gjennom hele kabelens livsløp, selv om den blir eksponert for hydrogen. 
-    En produksjonsprosess med syntetisk silicia glass med høy renhet, og som minimaliserer alkali-urenheter, som igjen beskytter fiberen og dermed også båndbredden mot aldring gjennom hydrogen
-    At hver fiber er testet til å tåle minst 0,7 Gpa (100 kpsi)
-    Ultra lav PMD for å støtte fremtidsrettet høyhastighets oppgraderinger


Kilde: www.cabelingbusiness.com