Om PDU`er

Alcadon fører strømskinner – PDU’er fra ENOC, Powertek og Austin Hughes. Vi har i tillegg tilgang til flere leverandører skulle behovet oppstå.

Alt fra super-enkle til super-intelligente PDU’er.

Produktsortimentet er delt opp i 1- fas og 3- fas strømskinner/PDU’er, henholdvis 230 volt og 400 volt. Videre utvalg deles i effektbehov og strøm som 16A og 32A.

Uttak til enheter som IT-utstyr betegnes som C13 (10A) og C19 (16-20A). Kabler mellom strømskinne/PDU og utstyr betegnes som C14 og C20.

Tilførselskabel til strømskinne/PDU leveres standard i 3 meters lengder.
 

Vi fører blant annet disse PDU’ene.
 

Redundans
Ordet redundans er i PDU- sammenheng bruk av 2 strømskinner/PDU’er, slik at skulle en av strømkildene feile, så har man en ekstra strømkilde å støtte seg til.

Vær observant på strømforbruket i hver strømskinne ikke bør overstige 40% av merkestrøm/forbruk i A – Ampere. I det øyeblikket en strømskinne feiler, vil den ene strømskinnen overta strømbehovet fra den andre.
Det vil si at totalen blir 80% av tilgjengelig strøm.

Hvorfor ikke beregne ut fra 100%? Vel, vi har noe som heter strømtopper. Disse oppstår som regel i oppstartfasen i servere og switcher, og kan overstige strømbehov/merkestrøm på utstyret. Skulle en strømtopp oppstå, er faren for at sikringen slår ut stor. Det vil si at hele strømskinnen går i svart – strømløs.

Se strømfordelingstabell under og illustrasjon.