Alcadon Group

Alcadon Groups forretningskonsept er å utvikle og markedsføre produkter og systemer for data og telekommunikasjon i Norden, der Sverige og Norge er dagens primære markeder. Bedrifter innen Alcadon Group leverer produkter i B2B-området. Konkurransedyktige priser, raske leveranser og god service og støtte er nøkkelord.

Strategi og styring

Alcadon-konsernets strategi er at veksten skal skje organisk og gjennom oppkjøp. Organisk vekst oppnås gjennom kontinuerlig utvikling av selskapenes forretningsmodeller kombinert med en fleksibel organisasjon og en kontinuerlig analyse av markedets drivkrafter. Et utgangspunkt for å skaffe virksomheter er at de skal styrke Alcadon Groups totale tilbud og posisjon, utvide sin geografiske tilstedeværelse eller supplere konsernets kundebase. Ervervede selskaper bør ha et lederskap som er forskjellig fra kompetanse og entreprenørskap, god opptjeningskapasitet og en påvist forretningsmodell. Hvert datterselskap i konsernet skal arbeide for å identifisere og realisere synergier mellom selskapene når overskuddet er større enn koordineringskostnadene.

 

Marked

Siden 1988 har Alcadon utviklet og tilbudt nettverksinfrastruktur/datakommunikasjonsprodukter, løsninger og systemer med  fiber- og kobberbaserte løsninger, samt både passive og aktive produkter. I dag utføres driften i Sverige, Norge, Danmark og Tyskland. Salget skjer hovedsakelig til installatører, operatører, byggefirmaer, integratorer, kommuner og datasentre.


Besøk alcadongroup.se for mer informasjon