Standardsortiment

Alle materialer innenfor vårt standardutvalg er dekket av en 12 måneders garanti, med hensyn til materialer og produksjon. Eventuell reparasjon er utført på Alcadon AS angitt måte og sted. Ved garantikrav må faktura / kvittering alltid være tilgjengelig.

ECS European Cabling Systems

Materialer i ESC er dekket av en 25 års materialgaranti, angående produktets materiale og produksjon. Eventuell reparasjon er utført på Alcadon AS angitt måte og sted.

Les mer...

Aktivt utstyr

Alle materialer innenfor vårt aktive område er dekket av en 12 måneders garanti, med hensyn til materialer og produksjon..

Les mer...

Generelle salgs- og leveringbetingelser

Disse generelle vilkårene gjelder på datoen som er angitt nedenfor og erstatter tidligere publisert.

 

 

Les mer...

GDPR kunder

Denne personvernpolitikken tar sikte på at du som kontaktperson hos et kundeselskap til Alcadon
AB ("Selskapet") skal motta informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personlige data.

Les mer...