Vårt miljøarbeid

Alcadon AS avd Sandefjord og Alcadon AS avd Oslo er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift.

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje. 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.
Se våre miljøresultater fra 2022 Sandefjord og mål her:
Se våre miljøresultater fra 2022 Oslo og mål her:

Alcadons miljøpolitikk

Vi skal utføre vårt arbeid med størst mulig ansvar for vårt felles miljø. Vår miljøforpliktelse må være en naturlig del av vårt daglige arbeid og går utover de minimumsnivåer, som er angitt i lover og forskrifter. Arbeidet vårt må være miljømessig preget av kontinuerlige miljøforbedringer, ytterligere miljøledelse og en aktiv integrasjon av miljøaspekter.

Les mer...