WiFi - Mesh - Aksesspunkt
trådløse systemer for overføring av data

Alcadon leverer trådløssystemer fra flere produsenter.

Med Planet og Ubiquity UniFi på laget kan vi levere små og store anlegg. Innendørs og utendørs trådløs systemer. Punk til punkt, punkt til multipunkt og enterpise wifi løsninger med aksesspunkt. Mesh systemer og den siste teknologien på markedet. Aksesspunkt med Wifi 6 og høy overføringshastighet.
For mere informasjon og utarbeidelse av løsning og pristilbud, ta kontakt.
 

KONTAKT OSS