Alcadon AS

VISION OG FORRETNINGSKONSEPT

Alcadons visjon er å være en ledende aktør for produkter innenfor nettverk og bredbåndsløsninger. Alcadons forretningskonsept er å møte markedskrav og behov for produkter og systemer for data og telekommunikasjon - og å være en naturlig partner for selskaper som installerer og bygger nettverksløsninger for nåværende og fremtidige behov.

Kommersiella fastighetsnät

Datanettverk og spredenett

 • Strukturerte kabelsystemer for kontorer, industri, kommuner og fylkeskommuner
 • MPO-system og datasenter for serverhaller og samlokalisering
 • Aktivt kommunikasjonsutstyr som brytere, rutere og trådløse
  Les mer om Datanettverk og spredenett

Nätverk för kommunikation i bostäder

Nettverk og strøm i bolig

Fibernät FTTx

Fibernettverk / FTTx / FTTH

 • Arealnett / urbane nettverk for jernbaner, energiselskaper, kommuner og byer
 • Bredbåndsnettverk for lokalsamfunn, boligbyggelag og foreninger
 • Operatørnettverk som Internett-leverandører og telekomoperatører
  Les mer om fibernettverk / FTTx / FTTH

Tjänster och utbildning

Tjenester og kurs